Phân biệt biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí

“Biến đổi khí hậu”, “ô nhiễm không khí”, đây là 2 thuật ngữ thường xuyên bắt gặp trong cuộc sống cũng như trong các chủ đề liên quan đến môi trường. Nhưng 2 vấn đề này thực chất như thế nào? Chúng khác hay bao hàm lẫn nhau? Điều này khiến nhiều người thắc mắc và không hiểu rõ những vấn đề liên quan. Trong bài viết này, Dr.Air sẽ phân tích cụ thể hơn với bạn đọc.

Biến đổi khí hậu là một mối đe dọa lớn đối với sức khỏe của hành tinh chúng ta. Ô nhiễm không khí có mối liên hệ chặt chẽ với biến đổi khí hậu nhưng chúng là những vấn đề riêng biệt. Mức độ gia tăng của CO2 và các khí gây ô nhiễm không khí khác làm tăng hiệu ứng nhà kính, do đó làm tăng nhiệt độ và ảnh hưởng đến các kiểu thời tiết toàn cầu . Vì vậy, mặc dù biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí không phải là vấn đề giống nhau , nhưng giữa hai khu vực có mối liên hệ chặt chẽ và hợp lực.

Liên hợp quốc đã đồng ý một Công ước để giải quyết vấn đề này. Sau đó, Công ước đã được củng cố bởi Nghị định thư Kyoto, khi các nước phát triển đồng ý giảm phát thải khí nhà kính (GHG) xuống 5,2% so với mức năm 1990. Giai đoạn cam kết đầu tiên của Nghị định thư Kyoto bắt đầu vào năm 2008 và kết thúc vào năm 2012.

Trong giai đoạn cam kết Nghị định thư Kyoto lần thứ hai, các Bên cam kết giảm phát thải KNK ít nhất 18% xuống dưới mức 1990 trong giai đoạn 8 năm từ 2013 đến 2020; tuy nhiên, thành phần các Bên trong giai đoạn cam kết thứ hai khác với lần thứ nhất.

Trong các cam kết về hành động môi trường, Việt Nam vẫn nỗ lực, phấn đấu đề đáp ứng các thỏa thuận, cam kết đưa ra. Chúng ta vẫn đổi mới từng ngày để cải thiện chính ý thức của con người cũng như công nghệ xử lý chất thải. Chúng ta tin rằng, với sự đồng lòng của toàn dân và sự nhất trí của toàn thế giới, môi trường sẽ trở nên trong sạch hơn.

0901.856.888