Nhiệt độ toàn cầu đi kèm biến đổi khí hậu

  • Nhiệt độ Trái đất đã tăng 0,14 ° F (0,08 ° C) mỗi thập kỷ kể từ năm 1880 và tốc độ ấm lên trong 40 năm qua cao hơn hai lần: 0,32 ° F (0,18 ° C) mỗi thập kỷ kể từ năm 1981.
  • Năm 2020 là năm ấm nhất thứ hai trong kỷ lục dựa trên dữ liệu nhiệt độ của NOAA và các khu vực đất liền ấm kỷ lục.
  • Tính trung bình trên đất liền và đại dương, nhiệt độ bề mặt năm 2020 ấm hơn 1,76 ° F (0,98 ° C) so với mức trung bình của thế kỷ 20 là 57,0 ° F (13,9 ° C) và ấm hơn 2,14 ° F (1,19 ° C) so với thời kỳ tiền công nghiệp thời kỳ (1880-1900).
  • Bất chấp sự kiện La Niña diễn ra vào cuối năm đã làm nguội một vùng rộng lớn của Thái Bình Dương nhiệt đới, năm 2020 chỉ đến 0,04 độ F (0,02 độ C) so với năm 2016 cho năm ấm nhất được ghi nhận.
  • 10 năm ấm nhất được ghi nhận đã xảy ra kể từ năm 2005.
  • Từ năm 1900 đến 1980, một kỷ lục nhiệt độ mới được thiết lập trung bình cứ sau 13,5 năm; từ năm 1981–2019, kỷ lục mới được thiết lập 3 năm một lần

Đây là những thông tin chính trong bài viết này. Nhìn vào các chỉ số về nhiệt độ Trái đất, có thể thấy, trong những năm qua, nhiệt độ tăng liên tục, đó là một phần của biến đổi khí hậu nhưng con người và hệ sinh thái là những đối tượng chịu ảnh hưởng đầu tiên.

Nhiệt độ bề mặt hàng năm so với mức trung bình của thế kỷ 20 từ 1880–2020. Các thanh màu xanh lam cho biết các năm lạnh hơn trung bình; thanh màu đỏ hiển thị các năm ấm hơn trung bình. Biểu đồ NOAA Climate.gov, dựa trên dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Môi trường Quốc gia.
Nhiệt độ bề mặt hàng năm so với mức trung bình của thế kỷ 20 từ 1880–2020. Các thanh màu xanh lam cho biết các năm lạnh hơn trung bình; thanh màu đỏ hiển thị các năm ấm hơn trung bình. Biểu đồ NOAA Climate.gov, dựa trên dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Môi trường Quốc gia.

Với kích thước to lớn và khả năng chứa nhiệt của các đại dương toàn cầu, cần một lượng nhiệt năng lớn để nâng nhiệt độ bề mặt trung bình hàng năm của Trái đất lên dù chỉ là một lượng nhỏ. Sự gia tăng khoảng 2 độ F (1 độ C) của nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu xảy ra kể từ thời kỳ tiền công nghiệp (1880-1900) có vẻ nhỏ, nhưng nó có nghĩa là sự gia tăng đáng kể nhiệt tích lũy.

Nhiệt độ tăng thêm đó đang thúc đẩy nhiệt độ khu vực và theo mùa lên đến cực đoan , làm giảm lượng tuyết phủ và băng biển , tăng cường lượng mưa lớn và thay đổi phạm vi môi trường sống cho thực vật và động vật — mở rộng một số và thu hẹp một số khác. Như bản đồ bên dưới cho thấy, hầu hết các khu vực đất liền đã ấm lên nhanh hơn hầu hết các khu vực đại dương và Bắc Cực đang ấm lên nhanh hơn hầu hết các khu vực khác.

Xu hướng nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu từ 1990 đến 2020 tính bằng độ F mỗi thập kỷ. Màu vàng cho biết ít hoặc không thay đổi, trong khi màu cam và đỏ cho biết những nơi ấm lên và màu xanh lam cho thấy những nơi đã nguội. Bản đồ NOAA Climate.gov, dựa trên dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Môi trường của NOAA.
Xu hướng nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu từ 1990 đến 2020 tính bằng độ F mỗi thập kỷ. Màu vàng cho biết ít hoặc không thay đổi, trong khi màu cam và đỏ cho biết những nơi ấm lên và màu xanh lam cho thấy những nơi đã nguội. Bản đồ NOAA Climate.gov, dựa trên dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Môi trường của NOAA.

Nhiệt độ bề mặt Trái đất là gì?

Khái niệm về nhiệt độ trung bình cho toàn bộ địa cầu có vẻ kỳ quặc. Rốt cuộc, tại thời điểm này, nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trên Trái đất có thể cách nhau hơn 100 ° F (55 ° C). Nhiệt độ thay đổi từ đêm sang ngày và giữa các cực theo mùa ở Bắc và Nam bán cầu. Điều này có nghĩa là một số phần của Trái đất khá lạnh trong khi các phần khác hoàn toàn nóng. Khi đó, để nói về nhiệt độ “trung bình”, có vẻ như vô nghĩa. Tuy nhiên, khái niệm nhiệt độ trung bình toàn cầu thuận tiện cho việc phát hiện và theo dõi những thay đổi trong ngân sách năng lượng của Trái đất – lượng ánh sáng Mặt trời mà Trái đất hấp thụ trừ đi lượng nhiệt mà nó tỏa ra không gian – theo thời gian.

Để tính toán nhiệt độ trung bình toàn cầu, các nhà khoa học bắt đầu với các phép đo nhiệt độ được thực hiện tại các địa điểm trên toàn cầu. Vì mục tiêu của họ là theo dõi những thay đổi về nhiệt độ, các phép đo được chuyển đổi từ số đọc nhiệt độ tuyệt đối sang nhiệt độ bất thường — chênh lệch giữa nhiệt độ quan sát được và nhiệt độ trung bình dài hạn cho từng địa điểm và ngày tháng. Nhiều nhóm nghiên cứu độc lập trên khắp thế giới thực hiện phân tích dữ liệu nhiệt độ bề mặt của riêng họ và tất cả đều cho thấy xu hướng tăng tương tự.

Các hồ sơ nhiệt độ từ NOAA, NASA và Đại học East Anglia đều cho thấy sự gia tăng từ đầu thế kỷ 20 đến năm 2019. Năm 2019 được tính là một trong ba năm ấm nhất được ghi nhận. Hình nền từ NOAA DISCOVR / EPIC. Biểu đồ của NOAA Climate.gov dựa trên dữ liệu từ Bản tin về Trạng thái Khí hậu 2019 của Hiệp hội Khí tượng Hoa Kỳ .
Các hồ sơ nhiệt độ từ NOAA, NASA và Đại học East Anglia đều cho thấy sự gia tăng từ đầu thế kỷ 20 đến năm 2019. Năm 2019 được tính là một trong ba năm ấm nhất được ghi nhận. Hình nền từ NOAA DISCOVR / EPIC. Biểu đồ của NOAA Climate.gov dựa trên dữ liệu từ Bản tin về Trạng thái Khí hậu 2019 của Hiệp hội Khí tượng Hoa Kỳ .

Trên khắp các khu vực không thể tiếp cận có ít phép đo, các nhà khoa học sử dụng nhiệt độ xung quanh và các thông tin khác để ước tính các giá trị còn thiếu. Mỗi giá trị sau đó được sử dụng để tính toán nhiệt độ trung bình toàn cầu. Quá trình này cung cấp một phương pháp nhất quán, đáng tin cậy để theo dõi sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái đất theo thời gian. Đọc thêm về cách ghi nhiệt độ bề mặt toàn cầu được xây dựng trong Sơ đồ dữ liệu khí hậu của chúng tôi.

Nhiệt độ toàn cầu năm 2020

Theo Báo cáo Khí hậu Toàn cầu năm 2020 từ Trung tâm Thông tin Môi trường Quốc gia NOAA, mỗi tháng của năm 2020 ngoại trừ tháng 12 đều nằm trong top 4 thời tiết ấm nhất được ghi nhận trong tháng đó. Vào tháng 12, sự hiện diện của sự kiện La Niña mạnh vừa phải đã làm mát vùng biển nhiệt đới Thái Bình Dương và làm giảm độ ấm trung bình toàn cầu. Tháng này hóa ra là “duy nhất” thứ tám trong tháng 12 ấm nhất được ghi nhận.

Hình ảnh động này hiển thị bản đồ nhiệt độ hàng tháng cho tháng 1 đến tháng 12 năm 2020 so với mức trung bình 1981–2010, với các dị thường ấm có màu đỏ và dị thường lạnh có màu xanh lam. Khung cuối cùng của hoạt ảnh hiển thị mức trung bình năm 2020. Lưu ý rằng phạm vi nhiệt độ trên bản đồ hàng tháng rộng hơn phạm vi của mức trung bình hàng năm (cộng hoặc âm 9 độ so với cộng hoặc âm 5 độ).
Hình ảnh động này hiển thị bản đồ nhiệt độ hàng tháng cho tháng 1 đến tháng 12 năm 2020 so với mức trung bình 1981–2010, với các dị thường ấm có màu đỏ và dị thường lạnh có màu xanh lam. Khung cuối cùng của hoạt ảnh hiển thị mức trung bình năm 2020. Lưu ý rằng phạm vi nhiệt độ trên bản đồ hàng tháng rộng hơn phạm vi của mức trung bình hàng năm (cộng hoặc âm 9 độ so với cộng hoặc âm 5 độ).

Mặc dù La Niña, năm 2020 được xếp hạng là năm ấm thứ hai trong kỷ lục 141 năm đối với bề mặt đất liền và đại dương kết hợp, và các khu vực đất liền nóng nhất trong kỷ lục. Nhiều khu vực của châu Âu và châu Á ấm kỷ lục , bao gồm hầu hết Pháp và miền bắc Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, hầu hết bán đảo Scandinavi, Nga và đông nam Trung Quốc. Một phần lớn hơn của địa cầu cũng ấm hơn nhiều so với mức trung bình, bao gồm hầu hết Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Sức nóng lan đến tận Nam Cực, nơi trạm đóng tại Căn cứ Esperanza, ở mũi Bán đảo Nam Cực, dường như đã thiết lập một nhiệt độ cao kỷ lục mới mọi thời đại là 65,1 độ F (18,4 độ C) vào ngày 6 tháng 2 năm 2020 .

Để biết thêm thông tin chi tiết về khu vực và số liệu thống kê về khí hậu năm 2020, hãy xem Báo cáo khí hậu hàng năm năm 2020 từ Trung tâm Thông tin Môi trường Quốc gia của NOAA.

Sự thay đổi nhiệt độ toàn cầu trong quá khứ và tương lai

Mặc dù sự ấm lên không đồng đều trên khắp hành tinh, nhưng xu hướng tăng của nhiệt độ trung bình trên toàn cầu cho thấy nhiều khu vực đang ấm lên hơn là lạnh đi. Theo  Báo cáo khí hậu thường niên năm 2020 của NOAA, nhiệt độ đất liền và đại dương kết hợp đã tăng với tốc độ trung bình 0,13 độ F (0,08 độ C) mỗi thập kỷ kể từ năm 1880; tuy nhiên, tốc độ tăng trung bình kể từ năm 1981 (0,18 ° C / 0,32 ° F) đã gấp hơn hai lần tốc độ đó.

Dựa trên phân tích toàn cầu của NOAA, 10 năm ấm nhất được ghi nhận đều xảy ra kể từ năm 2005 và 7 trong số 10 năm xảy ra chỉ kể từ năm 2014. Nhìn lại năm 1988, một mô hình nổi lên: ngoại trừ năm 2011, vì mỗi năm mới được thêm vào kỷ lục lịch sử, nó trở thành một trong 10 ấm nhất được kỷ lục vào thời điểm đó, nhưng cuối cùng nó đã bị thay thế khi cửa sổ “mười hàng đầu” dịch chuyển về phía trước theo thời gian.

Hình ảnh của Katharine Hayhoe, từ Báo cáo Đặc biệt về Khoa học Khí hậu năm 2017 của Chương trình Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu Hoa Kỳ.
Hình ảnh của Katharine Hayhoe, từ Báo cáo Đặc biệt về Khoa học Khí hậu năm 2017 của Chương trình Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu Hoa Kỳ.

Mức độ ấm lên của Trái đất trong tương lai phụ thuộc vào lượng khí carbon dioxide và các khí nhà kính khác mà chúng ta thải ra trong những thập kỷ tới. Ngày nay, các hoạt động của chúng tôi — đốt nhiên liệu hóa thạch và dọn rừng — thêm khoảng 11 tỷ tấn carbon vào khí quyển mỗi năm. Theo Báo cáo đặc biệt của Khoa học Khí hậu Hoa Kỳ năm 2017 , nếu lượng khí thải hàng năm tiếp tục tăng nhanh như kể từ năm 2000, các mô hình dự báo rằng vào cuối thế kỷ này, nhiệt độ toàn cầu sẽ ấm hơn ít nhất 5 độ F so với mức trung bình 1901-1960. , và có thể ấm hơn tới 10,2 độ. Nếu lượng khí thải hàng năm tăng châm hơn và bắt đầu giảm đáng kể vào năm 2050, nhiệt độ dự án của các mô hình sẽ vẫn ấm hơn ít nhất 2,4 độ so với nửa đầu của 20thế kỷ, và có thể ấm hơn tới 5,9 độ.

Nguồn: climate.gov

Bài viết khác

xu-ly-khi-thai-nha-may-giay
Hệ thống xử lý khí thải nhà máy giấy an toàn hiệu quả

Cùng hệ thống Xử lý khói bụi của Dr.Air tìm hiểu về hệ thống Xử lý khí thải nhà máy giấy. Một vấn đề quan trọng để phát triển ngành này một cách bền vững và không gây hại cho môi trường cũng như sức khỏe của công nhân. Tác hại của khí thải nhà

thap-hap-phu-than-hoat-tinh
Cách tính toán tháp hấp phụ than hoạt tính đơn giản

Ô nhiễm không khí đang trở thành một thách thức nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của con người và môi trường. Để cải thiện chất lượng không khí, các phương pháp xử lý ô nhiễm đóng vai trò quan trọng. Trong số các công nghệ này, Tháp hấp phụ than

xu-ly-khi-thai-lo-hoi-dot-than
Phương pháp xử lý khí thải lò hơi đốt than hiệu quả an toàn

Khí thải từ các lò hơi như lò đốt than đá, lò hơi đốt củi hay lò hơi đốt dầu đều chứa các chất độc hại. Nếu không được xử lý và loại bỏ trước khi thải ra môi trường, những luồng khí này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với

0901.856.888