WHO đẩy mạnh quản lý chất lượng không khí tại các thành phố

Thực trạng ô nhiễm không khí đang xảy ra với thế giới loài người đang ngày trở nên nghiêm trọng, chúng ta phải đối mặt với nhiều bệnh hiểm nghèo hơn, các chi phí về quản lý chất thải cũng như chi phí y tế ngày càng tăng. Theo đó, là một tổ chức quan trọng của thế giới, WHO không ngừng đẩy mạnh các phương pháp, cách thức để giám sát, quản lý cũng như giáo dục người dân về bảo vệ môi trường. Mới đây, cơ quan này đã đưa ra kho lưu trữ dữ liệu trực tuyến với hơn 100 công cụ và tài liệu hướng dẫn có thể được sử dụng để quản lý chất lượng không khí….

Ở nhiều nơi trên thế giới, không khí trong thành phố bị ô nhiễm nặng nề.

Một báo cáo bổ sung, A ir Quality in Cities. Báo cáo Nhóm công tác SDG 11.6.2 cũng đã được công bố minh họa mối liên hệ giữa quản lý chất lượng không khí và các lĩnh vực cụ thể như hoạch định chính sách, đánh giá tác động sức khỏe, định giá chi phí y tế và các chương trình đào tạo, cùng các lĩnh vực khác.

Báo cáo này là kết quả của các cuộc thảo luận với Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Châu Âu , Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, Tổ chức Khí tượng Thế giới và Ngân hàng Thế giới , cung cấp các công cụ AQM chung như công cụ sàng lọc, là một đánh giá ngắn, định tính để giúp các quốc gia đánh giá đường cơ sở của AQMS của họ và một cuộc khảo sát toàn diện hơn để hiểu rõ hơn về các khoảng trống và các khu vực AQMS cần tập trung và nhiều nguồn lực hơn.

Báo cáo cũng đề xuất các phương pháp đo lường chất lượng không khí và đưa ra các mô hình quốc gia và thành phố để xác định các nguồn gây ô nhiễm không khí và dự đoán những thay đổi về chất lượng không khí. Đánh giá tác động sức khỏe cũng được cung cấp cho những người ra quyết định để đánh giá tác động của các chính sách ô nhiễm không khí đối với người dân và ưu tiên các hành động chính sách có lợi cho sức khỏe, môi trường và phát triển kinh tế bền vững. Chúng ta hi vọng hơn nữa về một thế giới trong sạch, khỏe mạnh dưới sự nỗ lực không ngừng của cơ quan quản lý quyền lực WHO.

Nguồn tin được khai thác tại who.int

0901.856.888